Monday, April 19, 2010

Armenian Hoax, Get it right!

Ermeniler, 1 nci Dünya savaşı sırasında, Rus işgal kuvvetlerinin gayri nizami harp unusuru olarak görev yapmış, bazıları ise işgal kuvvetlerine katılarak, kuruluşundaki birliklermiş gibi, Rus üniforması içinde Türk'lere karşı savaşmıştır. Savaş, konvansiyonel bir savaşın ötesinde, hatta en yakın komşular da dahil olmak üzere, binlerce sivil Türk'ü hedef alan bir katlima dönüşmüştür.

Yaşadıkları ülkeye ve onun vatandaşlarına karşı işgalci bir orduyla yani düşmanla işbirliği yapmanın anlamı nedir?

Osmanlı Devleti, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak üzere, egemenlik haklarını kullanarak, mükerrer suç işleyen Ermeni'leri ve akrabalarını tehcire zorlamıştır.

Hiç kimsenin, bir ulusun egemenlik haklarını gözardı etmeye ve devletin vatandaşının can ve mal güvenliğini sağlama hakkını kullanamayacağını kabul ettirmeye hakkı ve yetkisi yoktur!


The Armenians acted as unconventional warfare forces on behalf of invading forces of Russia, and some of them joined the ground troops of invading forces as if they were native Russian troops, and fought against the Turks in Russian battle dress uniforms during the World War I. The war, beyond a conventional warfare, turned into a slaughter targeting the civilian Turkish fellow citizens including the closest neighbours in thousands.

What is the meaning of collaborating the invading army- enemy, against the country they live in and its fellow citizens?

The government - the Ottoman Empire, had relocated the recidivist Armenians and their relatives for the security of life and property of the citizens by exercising the sovereignty rights.

No one has the right and power of discretion of disregarding the sovereignty rights of a nation and dictating that a government can not exercise the rights of the security of the life and property of the citizens!