Monday, July 13, 2009

TÜRK OLMAK

Aslında çok şeydir, Türk olmak.

Türk olmak,

Osmanlı'nın borcunu ödemektir. Hovarda babanın borçla yaşayan evladı gibi.

Kosova'da ve Bosna'da, Batı Trakya'da ve Makedonya'da bilmem kaç asır geçmişte kalan
meselelerin hesabını vermektir.

Türk olmak;

-
Kıbrıs'ta,

-
Hocalı'da,

-Anadolu'da ve Balkanlar'da soykırımına uğrayıp, karşılığında yapmadığın soykırımıyla
suçlanmaktır.


Türk olmak; faşist olmaktır, vatanına, milletine, bayrağına, tarihine sahip çıktığında.
-
demokrat ve çağdaş olmaktır, vatanına, milletine, bayrağına, tarihine
sövüldüğünde.Türk olmak;
-
lisanının Avrupa'da yasaklanmasıdı r ve yine Türk olmak kendini ve derdini
anlatamamaktır.

-
Avrupa'da hor görülmektir Türk olmak,

-
ataların bir çok asır önce Viyana'yı kuşattığı için ve hoş görülmemektir- tabii ki - sadece kuşatıp; Napolyon gibi bütün Viyana'yı yakmadığın için.
Türk olmak;

-
Selanik'te Pontus Anıtı'nın,

-
Viyana'da çiğnenen yeniçeri minberinin ve

-
Malta'da papazın üzerine bastığı Türk bayrağı heykelinin önünden geçmektir.
Türk
olmak zordur, çetindir ve eziyetlidir.

-
üç kıtadan dönüp,

-
bir küçük yarımadada misafir muamelesi görmektir.

-
sayısız imparatorluk kurmak Türk olmaktır,

-
aynı zamanda sayısız imparatorluk yıkmak da Türk olmaktır.
Türk
olmak;

-
arabaya koşulan ilk atın vatanında,

-
ilk yazılı antlaşmanın imzalandığı yurtta,

-
yazının bulunduğu,

-
paranın icat edildiği,

-
her metrekaresinden bereket fışkıran bu yurtta,

-
kalkınmak için yabancı sermaye beklemektir.
Türk
olmak;

-
Truva'dan bu yana,

-
Sümer'den bu yana serpilerek gelse de,

-
tarihten eski bu topraklarda,

-
bütün zamandan damıtılarak gelen yüksek değerlerine rağmen,

-
bir haftalık hafıza ile yaşamaktır.-

-
Doğu Roma'yı da

-
Batı Roma'yı da yıkıp,

-
yeni Roma olan AB'ye girmeye çalışmaktır, Türk olmak.
Türk
olmak,

-
Mostar'da köprüdür,

-
Kerkük'te kaledir,

-
İstanbul'da Kızkulesi'dir,

-
Anadolu'da buğdaydır,

-
Çukurova'da pamuktur,

-
Güneydoğu'da tütün,

-
Ege'de üzüm,

-
Karadeniz'de fındık,

-
Trakya'da ayçiçeğidir.
Türk
olmak;

-
Çanakkale'de ölmektir.

-
Çanakkale'de ölmeden önce düşmana su vermektir,

-
onun yaralısını sırtında kendi hastanesine taşımaktır.

-
düşmanın ardından rahmet okumak,

-
kanlısından helallik almaktır.

-
sabahları odana rahmet dolsun diye, camı açmaktır.

-
kar yağdığında kayak yapmayı değil, evsizleri düşünmektir.

-
balkon köşesine kuşlar için, kışın ekmek kırıntısı, yazın su koymaktır.

-
yağmura "rahmet",

-
kara "bereket" diye bakmaktır.
Türk
olmak;

-
harap bir ülkede,

-
zengin ülkelerin müstemlekesini reddedip,

-
tahtadan kılıç ve ipten üzengi ile,

-
paylaşacak ve sahiplenecek tek varlığı fakirlik olmasına rağmen,

-
yedi düvele meydan okumaktır.
Türk
olmak;

-
askere davul-zurna ile uğurlanmaktır,

-
belki de dönmeyeceğini bilerek.
Türk
olmak;

-
annenin şehit oğlunun ardından 'Bir oğlum daha olsun, onu da vatan için
göndereceğim.' demesidir.

-
Babanın gözyaşlarını tutarak, tabutuna son kez dokunurken 'Vatan sağ olsun! '
demesidir.
Türk
olmak;

-
'Türk çayinda radyasyon olmaz!' yalanları ile,

-
'Gusul abdesti alana AIDS bulaşmaz!' dolanları ile yaşamaktır.

-
her hükumetin enkaz devraldığı ama asla ardında enkaz bırakmadığı ülkede
olmaktır.
Türk
olmak;

-
ecdadın yaşadığı kıtlıktan dolayı, çayın yanında gelen şekerden fazla olanı
garsona geri vermektir.

-
Aynı nedenle Türk olmak, yemeği ziyan etmekten korkmaktır.

-
Göz hakkına, diş kirasına saygıdır.
Türk
olmak;

-
Evindeki bir kap aşın yarısını Tanrı misafirine vermektir.

-
Kendi yerde, misafiri döşekte yatırmaktır Türk olmak.
Türk
olmak;

-
milli maçta ağlamaktır.

-
Ayhan Işık'a, Belgin Doruk'a aşık olmaktır.
Türk
olmak;

-
aşkını ölesiye sevmektir.

-
aşkı için ölmektir, öldürmektir.

-
sevdiceğinin elini bir kez tutamadan, toprağa girmektir.

-
en güzel aşk şiirlerini yüreğinde hissetmektir.

-
Eşkıyaya türkü yakmaktır, Türk olmak.

Milletine
sövmektir, ama başkasına sövdürmemektir, Türk olmak.
Türk
olmak;

-
Yunus'u bilmektir,

-
Asık Veysel'i sevmektir.

-
Mevlana'yı, Hacı Bektaş-ı Veli'yi ve Hoca Yesevî'yi

-
tek bir satırını okumasa da yüreğinde taşımaktır.
Türk
olmak;

-
saz çaldığında,

-
ney üflendiğinde,

-
kös dövüldüğünde ve kaval çaldığında,

-
yüreğinin derinlerinde bir sızı sezmektir, bir de Yemen Türküsü'nde...

-
Kendisine verilene 'Nasip',

-
verilmeyenlere 'Kısmet' diyebilmektir.

-
her işin 'Hayırlısına' inanmaktır ve

-
ağlamamak için çok gülmekten çekinmektir.
Türk
olmak;

-
Asya'da batılı,

-
Avrupa'da doğulu diye tepki görmektir.

-
Irk sözünü bilmeden yaşamak, yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevmektir.

-
Magazin programları ile dizilerin arasına sıkışsa da,

-
silkinip üzerindeki ölü toprağını atabilmektir.
Türk
olmak;

-
mahalle maçı için aynı saatte, on kişi buluşamazken,

-
milyon kişinin bir araya gelmesidir.

-
tavla oynarken bile kavga ederken, milyon kişinin kavga etmeden gösteri
yapabilmesidir.
Türk
olmak;

-
buhran zamanında Arjantin'de de mağazalar yağmalanırken,

-
daha ağır buhranda sıraya girerek,

-
sorumlusuna en ağır cezayı tek bir cam kırmadan sandıkta kesmektir.
Türk
olmak;

-
en zayıf gününde bile dünyaya meydan okumak,

-
en dertli gününde bile her ufunetin bir şafakta biteceğini bilerek tevekkül
göstermektir.
Zor
iştir Türk olmak.

Türk
olmak;

-
Anadolu'da her düşen yağmur damlasına hamd etmek,

-
her çıkan başak için şükretmektir.
Türk
olmak;

medeniyetler
mozaiği Anadolu'da dik durabilmek ve büyük önder Atatürk'ün kurduğu
Cumhuriyeti, ilelebet payidar kılıp "ne mutlu Türkü'm" diyebilmektir.
Yazan:
Ufuk Gökçen